Lejebetingelser

Lejer SKAL være myndig.

 

Lejer er erstatningspligtig for evt. ødelagte løsøre, inventar, service, køkkenudstyr, borde, stole m.v. hvor skaden ikke er at betragte som almindelig slidtage.

 

Lejer forpligter sig til at sørge for, at der ikke sker hærværk på forsamlingshusets ejendom. Udbedring af evt. skader må kun foretages på foranledning af udlejer.

 

Lejer er selv ansvarlig for evt. myndighedstilladelser, der knytter sig til lejers arrangement.

 

Der er rygning forbudt i hele huset

 

Der må ikke smides med ris, kanel, peber m.m. indenfor.

 

Max. antal gæster, som af brandmyndighederne er sat til 130 personer, skal overholdes.

 

Efter endt fest, skal lejer selv:

- tømme bordene for flasker, dåser og service

- vaske alt service op og stille det på plads

- stille borde og stole er tilbage som modtaget

- bære affald ud

- rydde op

 

Specielt for medlemmer

Er du medlem af Grimstrup Forsamlingshus, har du mulighed for at have rådighed over huset i et døgn ekstra, uden ekstra betaling (normalt 500 kr.).

Du kan vælge om du vil have rådighed et døgn før eller efter, de normale afleveringer.

Vi tager forbehold for, at der kan være andre udlejninger eller arrangementer, som gør at du måske ikke selv kan vælge hvornår det ekstra døgn ligger.