Forside

 
 
Generalforsamling 2018 for 
Grimstrup Forsamlingshus og Grimstrup Forsamlingshus' venner
 
 
 
Tirsdag den 27/2-2018 kl. 19.00.
 
 i Grimstrup Forsamlingshus.
 
Dagsorden som følger:
1. Valg af dirigent og stemmetæller
 
2. Formandens beretning
 
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
 
4. Indkomne forslag
 
5. Valg til bestyrelse
På valg er:
Kasper Madsen - modtager genvalg
Dorte Lismoes - modtager genvalg
Mie Johansen - modtager genvalg
 
6. Valg af revisor
 
7. Evt.
 
HUSK!! Tilmelding er påkrævet - senest 25/2-2017
 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                   
 
 
 

NYHEDER

Tak for god opbakning til vores sponsorbanko - over 100 mennesker mødte op.

 

 

 

For børn

Der arbejdes på en fastelavnsfest i februar.

Der kommer mere info fra arrangørerne.