Forside

 

Generalforsamling 2019

 

Tirsdag den 26. februar kl. 19.00

Generalforsamling for Grimstrup Forsamlingshus og Grimstrup Forsamlingshus' Venner.

 

Husk! Tilmelding senest den 22/2 på tlf. 30890326

 

Dagsorden iht. vedtægterne:

1. Valg af dirigent og evt. stemmetæller

2. Formandens beretning

3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab

4. Indkomne forslag

5. Valg til bestyrelse

På valg er:

Jean Wochner - modtager genvalg

Lise Rasmussen - modtager ikke genvalg

 

6. Valg af revisor

7. Evt. 

 

 

NYHEDER

Tak for endnu et godt besøgt sponsorbanko. Dejligt med så mange mennesker.

 

 

 

For børn

Der afholdes fastelavnsfest den 3/3-2019. Mere info kommer fra de frivillige arrangører