Forside

 
 
Ordinær generalforsamling 2017 for
Grimstrup Forsamlingshus og Grimstrup Forsamlingshus' venner.
 
Afholdes tirsdag d. 28. februar 2017 kl. 19.00
 
HUSK: Du skal tilmeldes senest 21/2-17 for at kunne deltage. Giv besked på tlf. 3089 0326
 
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
 
2. formandens beretning
 
3. Fremlæggelse af regnskab
 
4. Indkomne forslag
 
5. Valg til bestyrelse - på valg er:
                      - Rasmus Sømod (modtager ikke genvalg)
               - Lise Rasmussen (modtager genvalg)
 
6. Valg af revisor
 
7. Evt.
 
 
For at indkomne forslag kan behandles på generalforsamlingen, skal de afleveres til bestyrelsen, senest 3 dage før generalforsamlingen.
 
 
 
 
 
 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                   
 
 
 

NYHEDER

 Nyt samarbejde med Min Købmand i Vejrup.

 

Gode priser på drikkevarer til din fest og købmanden tilbyder også at levere dine varer til Forsamlingshuset, samt hente det I ikke fik brugt

 

 

 

For børn

Igen i år blev der afholdt en fin juletræsfest, for byens mange børn.

Stor tak til de frivillige, som sørgede for alt.